Részképzés

A részképzés mindig legfrisebb információit a Kar hivatalos honlapján, itt érhetitek el. Készítettünk egy másolatot az ott található infokról (2019. április), amit az alábbiakban olvashattok.

FRANCIA NYELVŰ RÉSZKÉPZÉS

A PANTHÉON-ASSAS PARIS II EGYETEM „FRANCIA ÉS MAGYAR JOGI MAÎTRISE (MASTER 1)” KÉPZÉSE AZ ELTE JOGI KARÁN 2018–2020

A Panthéon-Assas (Paris II) Egyetem és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közötti megállapodás alapján 2002 tavaszán indult a „Francia és európai jogi diploma” elnevezésű francia nyelvű jogi részképzés.

2006-ban a képzés átalakult a Paris II Egyetem „Összehasonlító jog/Magyar jog” Maîtrise (Master 1) képzésévé, ami a magyar jogi képzéssel párhuzamosan zajlik és Master 1 francia állami diplomát ad, amely Magyarországon egyben általános, egynyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának is megfelel.

Master 1 diploma megszerzésének feltétele a magyar jogi diploma megszerzése. A diploma megszerzése után a Francia Nagykövetségen lehetőség van ösztöndíjra pályázni M2 képzésre (www.hongrie.campusfrance.org).

A francia jogi kurzusokat a Paris II Egyetem oktatói tartják Budapesten. A magánjogi szemináriumok szervezésében részt vesz a francia Jeantet budapesti ügyvédi irodája.

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A francia képzés óraszáma:

 • 80 óra francia jogi előadás (20 óra/félév tömbösítve), amelyeket 40 óra szeminárium egészít ki (10 óra/félév)
 • 76 óra francia jogi szaknyelv (kapcsolódik a jogi órákhoz)

A francia jogi képzés programja:

 • Bevezetés a francia és európai jogba
 • A polgári jog alapjai
 • A közigazgatási jog alapjai
 • A francia és az európai gazdasági jog alapjai

Az órákon a részvétel kötelező!

Vizsgarend:

 • A kurzusok a szeminárium után háromórás írásbeli vizsgával zárulnak
 • A francia képzésben (4 francia jogi tárgy és francia jogi szaknyelv) megfelel az a hallgató, aki min. 25/50 pontot ér el (max. 10 pont/vizsga)
 • A magyar tárgyak (pénzügyi jog, társasági jog, nemzetközi magánjog, polgári nemperes eljárások) vizsgaeredményeinek átszámításához egy átszámítási kulcs kerül meghatározásra.

A képzés felelőse (Paris II Egyetem): Jerôme Passa
A képzés felelőse (ELTE ÁJK): Kovács Zsuzsanna

Részvétel:

 • az ELTE hallgatóinak a jogi tanulmányaikban legalább hat lezárt félév esetén;
 • francia nyelvvizsga DALF, C vagy B2 az ELTE ÁJK francia közjogi szaknyelvi kurzusának elvégzésével.

Beiratkozást kizáró ok:

A Master 1-re beiratkozott hallgatók a képzés ideje alatt ösztöndíjjal (Erasmus) nem folytathatnak tanulmányokat más egyetemen, mint a Paris II, és ott is csak a maîtrise második évében.

A diploma megszerzése segít az elhelyezkedésben:

Magyarországon működő francia érdekeltségű vállalatoknál, ügyvédi irodákban, európai, nemzetközi szervezeteknél

Beiratkozási díj: 75.000 Ft/félév

Információ és beiratkozás:

 • Werner Zsófia, ELTE ÁJK Dékáni Hivatal Nemzetközi Iroda, Budapest V. Kecskeméti u. 10–12. IV. em.
 • Telefon: +36 1 411 6500 / 4613
 • E-mail: zs.werner@ajk.elte.hu